Сообщения

Закінчили навчання. Я навчилась як можна ефективно використовувати комп’ютерні технології для підтримки та оцінювання навчання учнів
Мої колеги поділилися  основними документами створених Портфоліо. Дуже цікаві Портфоліо "Учитеся, брати мої, думайте, читайте" (А.Міняйленко), !Чарівний світ фразеологізмів" (А.Борисевич),"Безпечний інтернет" (Ю.Курбаткіна), Небесна комашка" (І.Шпанко), "Різноманіття тваринного світу. Чи одні ми у світі" ( Л.Скрікеря), "У світі пухнастих" (М.Веремчук).  Дякую за навчання!
Я дізналась як керувати навчальним процесом у класі, де навчання здійснюється за методом проектів, як використовувати комп’ютерні технології задля підвищення  власної ефективності та для підтримки навчання учнів. Я створила  документ (порадник у вигляді презентації) для фасилітації навчання учнів, які виконуватимуть проекти. Розробила план вивчення обраної теми в своєму класі та створила інструктивні матеріали, які допомагатимуть учням з використанням комп’ютерних технологій при виконанні навчальних проектів
Сьогодні зосередили  свою увагу на необхідних педагогічних технологіях та прийомах навчання. Обговорили, як керувати навчальним процесом у класі, де навчання здійснюється за методом проектів, як використовувати комп’ютерні технології задля підвищення власної ефективності та для підтримки навчання учнів. Потім  створили документ  для фасилітації навчання учнів, які виконуватимуть проекти. Спланували, як будемо вивчати обрану  тему в своєму класі та створили інструктивні матеріали, які допомагатимуть учням з використанням комп’ютерних технологій при виконанні навчальних проектів.
Ми обговорили створені приклади учнівських робіт та засоби їх оцінювання, як допомогти учням стати самоспрямованими в навчанні. Проаналізувала шляхи здійснення диференціації навчання учнів;створила інструменти для підсумкового оцінювання; навчальні матеріали для успішного навчання різних учнів.Почала планувати інструктивні матеріали для навчального проекту
Сьогодні ми дізнались  як можна використовувати засоби оцінювання для діагностики рівня розвитку в учнів навичок 21 століття, навичок мислення вищих рівнів та для оцінювання засвоєних учнями знань упродовж проекту

Сьогодні ми отримали відповідь на питання як можна ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для підтримки та оцінювання процесу навчання учнів. як можна використати Інтернет у навчанні учнів; Створили та оцінили  приклад учнівської презентації "Види сувенірів", учнівської публікації "Як використати пряжу, яка була у вживанні?", блоґу "Оздоблення сувенірів". Дізналась як я можу забезпечити досягнення  моїми учнями поставлених навчальних цілей при роботі над проектами.
Сьогодні  навчились як можна ефективно використовувати комп’ютерні технології для підтримки та оцінювання процесу навчання учнів; як можна ефективно використовувати комунікації та співробітництво для покращення процесу навчання учнів та оцінювання; як навчати учнів безпечній роботі в Інтернеті; як використовувати сервіси Інтернету для спілкування та співробітництва, щоб покращити своє викладання та навчання учнів